skip to Main Content

Privacyverklaring

Deze verklaring beschrijft hoe MoreThanLearning, in de persoon van Kitty Clerc,  omgaat met persoonsgegevens. De verklaring is opgesteld met inachtneming van de regels voor verwerken van persoonsgegevens volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Met betrekking tot de bescherming van jouw privacy geldt het navolgende.

Gebruik

Voor het uitvoeren van mijn diensten verwerk ik  gegevens zoals je naam, adres, e-mailadres,

telefoonnummer en noodzakelijke gegevens voor het doen van een betaling.

Deze gegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

  • het beantwoorden van de door jou gestelde vragen;
  • de administratieve afhandeling van je inschrijving voor een training of coachingstraject;
  • het verzorgen van je training  of het coachingstraject;
  • het versturen van de factuur.

Delen

Ik verstrek alleen strikt noodzakelijke persoonsgegevens aan externe partijen die daartoe recht hebben. Dat betreft de belastingdienst bij controle en mijn accountant bij het opstellen van de jaarrekening.

MoreThanLearning verkoopt je gegevens nooit door aan derden

Bewaartermijn

Ik bewaar jouw persoonsgegevens in ieder geval zolang je klant bent bij MoreThanLearning. Ook na afloop van mijn dienstverlening ben ik wettelijk verplicht om bepaalde gegevens te bewaren. Na afloop van de verplichtte bewaartermijn vernietig ik jouw gegevens. Je hebt altijd het recht om mij te vragen om je gegevens te verwijderen.

Inzage, correctie en verwijdering

Je hebt het recht je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Een verwijdering is definitief en kan alleen als de gegevens niet meer relevant zijn. Heb je een verzoek of een vraag met betrekking tot je persoonsgegevens, dan kun je een email sturen aan kittyclerc@morethanlearning.com . Uiterlijk  binnen 7 werkdagen ontvang je bericht m.b.t. je verzoek.

Website

Privacy beleid andere websites

Op www.morethanlearning.com zijn links opgenomen naar andere websites. Ik ben echter niet verantwoordelijk voor het privacy beleid van deze websites. Voor meer informatie daarover verwijs ik dan ook  naar de betreffende websites.

Gebruik van cookies ?

Auteurs- en databankrechten

Alle auteurs- en databankrechten ten aanzien van (de inhoud van) mijn website wordt uitdrukkelijk voorbehouden. Deze rechten zijn eigendom van MoreThanLearning.

Heb je vragen over het privacy beleid?

Stuur dan een e-mail naar kittyclerc@morethanlearning.com. Ook als je vragen hebt over jouw gegevens of als je deze wilt wijzigen, kun je dit e-mailadres gebruiken.

Klachten

Heb je een klacht over de wijze waarop ik met jouw persoonsgegevens om ga? Dan kun je deze klacht indienen door een email te sturen naar  kittyclerc@morethanlearning.com met als onderwerp “Klacht”. Ik reageer zo snel mogelijk en uiterlijk binnen 7 werkdagen. Ook kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Back To Top